exChange Moçambique–Sweden

Vems kropp ska anpassas till vad inom danskonsten idag? Hur kan en utmana de normer som begränsar mångfald och variation? Hur når vi bortom de attityder och beskrivningar som inkluderar vissa medan de särskiljer eller utesluter alla andra från scenen? exChange Moçambique–Sweden vill utmana normerna för vilka kroppar som får delta i danskonsten idag och hur ett inkluderande perspektiv på kropp och koreografi kan utveckla den samtida och framtida dansens möjligheter.

 

Projektmål

Att ge dansare och koreografer som oftast inte får ta plats på scen på grund av funktionsnedsättningar en möjlighet att berätta sina historier. Samt att bryta samhällsnormen för vem som kan och får vara en konstutövare.

Därför fick projektet stöd

Genom detta projekt kan Dansens Hus bidra till kunskapsutbyte mellan professionella svenska och moçambikiska dansare och koreografer, med eller utan funktionsnedsättningar. Detta för att öka tillgängligheten till dans, oberoende av funktionsförmåga, samt för att bryta normer kring kroppen.

Internationellt utbyte inom dans kring funktionskapacitet

20 Apr 2015 I exChange Moçambique–Sweden arbetar koreografer och dansare från båda länderna med ett inkluderande perspektiv på kropp och koreografi. Projektet vill vara ett kunskaps- och inspirationsutbyte kring frågor som rör danskonsten och våra kroppars olika form, färg samt funktion med fokus på inkludering och exkludering. Utbytesprojektet består av tre delar: symposiet exChange Perspectives, en workshop i Maputo i juli och slutligen två föreställningar på Dansens Hus i december 2015 där koreografen Panaibra Gabriel Canda och koreograf Carl Olof Berg presenterar varsitt verk.