Ett starkare Polar Music Prize – för musikens sociala betydelse

Polar Music Prize har på tjugo år blivit ett av världens mest prestigefulla musikpriser, vilket inte minst listan av pristagare är ett bevis för. Musikens kraft att påverka samt förändra människor och samhälle är talande för pristagarna likväl som hela tanken bakom Polar Musics arbete. Projektet Ett starkare Polar Music Prize tar avstamp i den enorma kunskapsbank inom musikområdet och det nätverk med företrädare för olika delar av samhället som organisationen byggt upp under prisets tjugoåriga historia. Genom projektet kommer en bred publik internationellt, men framför allt den svenska allmänheten, kunna mötas kring sitt gemensamma intresse för musiken och lära sig mer om likväl pristagarna som musikens betydelse i samhället.

Projektmål

Att säkra Polar Music Prizes kontinuerliga närvaro, sprida kunskap om musikpriset och möjliggöra fler tillfällen för musikpriset att fungera som en arena för att diskutera, analysera, innovera, utvärdera och utveckla musikens betydelse i samhället.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet möjliggörs fler aktiviteter i linje med musikprisets vision och bidrar därmed till att det i Sverige finns en stark aktör som arbetar för att sprida musikens sociala betydelse bland en bred allmänhet, både i Sverige och för Sverige på en internationell scen.

Polar Music Talks 2014 på UR

24 Sep 2014 UR Samtiden – Polarprissamtal 2014 – att se på UR Play. Föreläsningarna var en del i arrangemanget Polar Music Talks, inspelat på Rigoletto i Stockholm den 25 augusti 2014. Föreläsningar från 2014 års Polarprissamtal på temat mångfald. Moderatorer: Alfons Karabuda från Skap, samt Polarprisets vd Marie Ledin.

Att nå äkta mångfald
Vilket ansvar har skivbolagen att visa på mångfalden i musiken? Med Monica Ekmark, Ametist Azordegan och Niclas Kjellström-Matseke. Moderator: Nisha Besara. Se programmet.

Visa fler