Ett mobilt kulturcentrum i Gästrikland

En ombyggd lastcykel blir ett mobilt kulturcenter, som enkelt kan nå asylboenden i Gästrikland. Tillsammans med människorna som bor där och med lokala kulturutövare skapar de roliga och givande stunder tillsammans. Det mobila kulturcentret blir ett sätt att mötas över språkgränser genom musik, film och konst.

Projektmål

Att tillsammans med lokala kulturarbetare ge människor på asylboenden en meningsfull fritid.

Därför fick projektet stöd

På ett konkret och miljövänligt sätt ger projektet människor på asylboenden en meningsfull sysselsättning i väntan på besked.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016