En sagolik skola – Folkskolan 175 år

2017 fyller Folkskolan 175 år. Stiftelsen Emil och Amanda Hammarlunds fond i samarbete med Lärarstiftelsen, Riksföreningen Sveriges Museum, Sveriges Hembygdsförbund, Svenska Barnboksinstitutet och Lärarförbundet, vill därför lyfta fram de insatser som lärarna, författarna och konstnärerna gjorde vid förra sekelskiftet för att skapa en likvärdig skola av hög kvalitet för barn i alla samhällsklasser. Genom en omfattande utställning av bland annat originalillustrationer, samt seminarier och debatter vill projektet skapa ett samtal om den svenska skolans historia, utveckling och framtid.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i december 2017

För mer info: www.ensagolikskola.se

Eva-Lis Sirén

Digital och fysisk utställning om skolans betydelse för hela samhället

22 Sep 2016 Utställningen kommer att spegla tidsepokerna från 1800-talet och framåt och inkludera bland annat autentiska miljöer och föremål samt ett stort antal originalillustrationer från förra sekelskiftets stora svenska konstnärer. Fokus kommer att ligga på pedagogikens, läsningens och kulturens roll i lärandet och inte enbart vara tillbakablickande utan även peka framåt på framtidens digitaliserade skolas möjligheter och utmaningar. En sagolik skola –  Folkskolan 175 år blir en såväl lekfull vandringsutställning som en digital utställning. Den gestaltar svensk  skola från 1800-talet till idag, och vidare in i framtiden. Öppningsvisningen sker på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm i mars 2017, och kommer att turnera under 2017-2019 till sju regionala museer.

-I projektet En sagolik skola är alla välkomna att ta del av vårt kulturarv, leva med i skolans historia och medverka i diskussionerna om dagens och framtidens skola, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet. Det blir en fantastisk exposé och vi ser mycket fram emot alla kringarrangemang som kommer att ske runt utställningen, i form av seminarier och debatter.