En plats att mötas på

I mindre samhällen är ensamheten utbredd hos äldre. Med en åldrande befolkning blir meningsfulla samlingspunkter allt mer viktiga.

Virserum konsthall har tidigare arrangerat skaparverkstäder för barn i olika åldrar på konsthallen. Nu anpassas aktiviteterna för äldre och genomförs på bibliotek och på äldreboenden. Skaparverkstäderna leds av en instruktör där deltagarna får arbeta med händerna, bland annat med broderi. Verken ställs sedan ut på konsthallen.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2017 och avslutades i november 2017

För mer info: www.virserumskonsthall.com