En nordisk plattform för dokumentärfilm

BritDocs koncept Good Pitch sammanför de bästa dokumentärfilmarna med ledande samhällsaktörer. Konceptet skapar nya partnerskap och kampanjer som främjar både filmerna och samhället. Genom detta projekt sluts cirkeln när tre utvalda nordiska ideella aktörer tar vid arbetet att etablera nya partnerskap mellan dokumentärfilmare och aktörer inom civilsamhället och näringslivet. På så sätt skapas en stabil plattform som stärker genomslagskraften för dokumentärfilmen som konstform och samhällsförbättrare.

Projektmål

Att etablera ett dynamiskt forum som sammankopplar de bästa nordiska dokumentärfilmarna med nya partners och ger grund för filmer att skapa engagemang i aktuella samhällsfrågor.

Därför fick projektet stöd

BritDoc etablerar i detta projekt nya partnerskap mellan dokumentärfilmare och aktörer inom civilsamhället och näringslivet. Projektet stärker dokumentärfilmens status och genomslagskraft i Norden.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i oktober 2017

För mer info: goodpitch.org