En annan bild av Sverige – förändra genom konst

Under brinnande valrörelse, mitt i partiretorik, kommer konstprojektet Motbilder ta sig an det offentliga rummet och röra sig genom Göteborg efter delar av linje 6 och 9, från Angered, till Masthugget, till Götaplatsen och flera platser däremellan. Utgångspunkten är staden Göteborg, både som fysisk plats, men också som mentalt tillstånd och offentlig bild. Till stor del består Motbilder av nya konstnärliga produktioner av konstnärer, poeter och aktivister som på olika sätt tar sig an det offentliga genom tal, installationer, utsagor, stadsvandringar, video, text och performance. De befintliga verk som ingår i utställningen kommer laddas med ny innebörd genom det sammanhang inom vilket de visas.

För mer info: www.icia.se

ICIA i Activating Public Space i Göteborg

18 Nov 2014 ICIA deltog igår i samtal om socio-politisk konst, arrangerat av Creative Time, Statens konstråd, ICIA och Skogen. Medverkade gjorde Nato Thompson (chefscurator, Creative Time), Tania Bruguera (konstnär), Haroon Natan och Carl-Oscar Sjögren (The non Existent Center) och Anna van der Vliet (konstnärlig ledare, ICIA). Modererade gjorde Lisa Rosendahl (curator Statens konstråd).

ICIA_ActivatingPublicSpace504

Visa fler

Projektet på Facebook