El Sistema för en annan del av Sverige

Projektet inriktar sig på att nå barn och unga i mindre kommuner och som har begränsad eller ingen tillgång till musikutbildning. Genom El Sistema får de musikalisk gruppundervisning för att lära sig att samarbeta och utvecklas socialt genom orkestern och kören, utan att det individuella perspektivet försvinner. Det handlar om lustfyllda aktiviteter flera gånger i veckan med inslag av både instrument, sång och dans, av likväl klassisk som modern art. El Sistema erbjuder eleverna mycket tid tillsammans men lägger även stor kraft på att deras familjer ska känna delaktighet. För eleverna blir det en fast punkt i tillvaron, där varje enskilt barn får känna tillhörighet och gemenskap.

Projektmål

Att fler barn och unga i Sverige ska få möjlighet att utvecklas och tro på sig själv på ett nytt sätt genom musiken och gemenskapen i en orkester eller kör.

Därför fick projektet stöd

El Sistema har bara funnits i Sverige ett fåtal år men man ser redan effekter som att eleverna får bättre betyg, stannar längre i skolan och fler går vidare till högre studier. Genom projektet ges möjlighet till fler barn på fler orter runt om i landet att utvecklas tillsammans genom musik.

För mer info: www.elsistema.se

El Sistema presenteras för Europaparlamentet

02 Dec 2015 El Sistema Sverige har bjudits in till Europaparlamentet 3 december. Då sammanträder utskottet för kultur och utbildning och Camilla Sarner, verksamhetschef för El Sistema Sverige, ska då berätta om den nya grenen i svensk kulturskola som med musik bryter utanförskap.

– Det känns hedrande att få berätta för Europaparlamentet om El Sistema Sverige och det integrationsarbete som görs i svenska kommuner för att nå barn och deras familjer i utsatta områden, säger Camilla Sarner.

Visa fler