Dissidentbloggen

Aldrig har det varit så enkelt att publicera sig och göra sin röst hörd som i dag – genom webbsidor, bloggar och sociala medier har människor världen över fått nya möjligheter att sprida det fria ordet. Men samtidigt som nya dörrar har öppnats under det senaste decenniet, så ser vi även hur totalitära regimer sakta men säkert försöker täppa igen hålen och censurera de nya digitala medierna – bloggar med obekväma sanningar stängs ned och upphovspersoner tystas genom hot och repressalier. Nya galler har fallit ned över Internet och diktatorer har hunnit ifatt den tekniska utvecklingen.

 

 

Projektmål

Att vara ett fönster ut mot världen för tystade författare och journalister och göra deras texter tillgängliga i likväl skribenternas hemregioner som internationellt.

Därför fick projektet stöd

Med Dissidentbloggen kan svenska PEN bidra till att fler författare och journalister världen över får möjlighet att publicera sina texter i yttrandefrihetens namn och nå ut till en bred allmänhet i Sverige och utomlands via en internationell plattform.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i maj 2016

För mer info: http://www.dissidentblog.org/sv

Dissidentbloggen – nytt nummer med Europatema

13 Okt 2015 citat dissidentbloggen kulturstiftelsen

Hur står det till med yttrandefriheten i Europa i dag?

Yttrandefriheten runtom i världen är inte längre endast under attack i totalitära stater, utan hoten mot yttrandefriheten växer också i demokratiska länder. Exempel på detta är Ryssland, Turkiet, Belarus och Ungern. Och nu på senare år har det skett en förskjutning i länder som Spanien och Ukraina. Nya numret av Dissidentbloggen handlar om Europa.

”Europa har länge haft status som ’bäst i klassen’ i mätningar om press- och yttrandefrihet. Men någonting har hänt. Det blir även här allt svårare att föra en fri debatt och hindren kan se mycket olika ut i olika länder, från rena hot till halvcensur och självcensur”, skriver Ola Larsmo i sitt förord.

Läs nya numret av Dissidentbloggen.

 

Visa fler