Det tar tid att bli ung

Genom MolièreEnsemblens föreställning ”Det tar tid att bli ung” uppmärksammas med allvar och humor de barn som lever med föräldrar med psykisk ohälsa. Föreställningen har vuxit fram ur ett nära samarbete med experter inom psykiatrin och kan stötta, skapa igenkänning och öka omgivningens förståelse och empati för dessa barn och ungdomar. Föreställningarna är anpassade till högstadiet och gymnasiet och inkluderar efterföljande samtal och samarbete med elevhälsan på de skolor som besöks av ensemblen.

Projektmål

Att förbättra livskvaliteten för barn som lever nära psykisk ohälsa. Förhoppningen är att ge dessa barn hopp om framtiden och förmedla att det finns vuxna som lyssnar på dem och hjälp att få både för dem och för den sjuke föräldern.

Därför fick projektet stöd

Projektet synliggör problematiken kring barn som lever nära psykisk ohälsa. Projektet kan bidra till att färre barn och ungdomar lever i tysthet under svåra förhållanden och verka för ökade samarbeten mellan aktörer som kommer i kontakt med dessa barn och ungdomar.

För mer info: moliereensemblen.com