Det nya konstsverige

Vem tillåts definiera vad god konst är? Vilka får ägna sig åt konst och vem har tillgång till konstens olika rum? Hur kan konsten göras angelägen för flera – genom folkbildning eller genom nya definitioner av konst? I en ny satsning presenterar Folkrörelsernas Konstfrämjande sju delprojekt runtom i landet, som på olika sätt främjar demokratisk konst, folkbildning och breddad konstsyn.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2016 och avslutades i maj 2017

För mer info: konstframjandet.se

Festival lyfter ortens konst och kultur

05 Sep 2016 Ortens konstfestival äger rum den 15-18 september. Temat för festivalens allra första år är länge leve vi. Under festivalen kommer konstnärer från orter runtom i Göteborg ställa ut sina verk.

”Vi är många i orten som låter våra tankar, berättelser och känslor ta sig uttryck i olika konstformer. Vissa av oss skriver poesi, raptexter eller berättelser. Andra uttrycker sig genom att måla, fota, rita eller graffa. Oavsett vilka metoder vi använder så utgår vi ifrån oss själva, våra erfarenheter och våra berättelser. I konsten tar våra tankar form och blir greppbara. Våra texter, bilder och vår musik bär på våra budskap, drömmar och historier. Med Ortens konstfestival vill vi lyfta vår konst och hylla vår kultur. Vi bygger en plattform där vi skapar och presenterar konst som våra systrar och bröder kan relatera till. Festivalen är början på en rörelse där vi definierar vad som är konst utifrån oss själva och låter vår skapande ta den plats och uppmärksamhet som den förtjänar” skriver arrangörerna.

Visa fler