Det dokumentära berättandet – var går gränsen mellan fakta och fiktion

Genom att samtala med hundratals människor ger Svetlana Aleksijevitj i sitt författarskap vardagen i tidigare Sovjetunionen en röst. Tillsammans med regissören Staffan Julén arbetar hon på en film om ”kärlekens innersta materia”. Samtalen inbegriper stora episka berättelser ur det ryska folkdjupet; kärlek som överlever repression och förföljelser, välutbildade unga kvinnor som inte kan hitta jämbördiga män idag, kärlek som slås sönder av krig och katastrofer. Tillsammans med en samtalsserie problematiserar filmen sanningsbegreppet och lyfter frågor om gränsdragningen mellan dokumentär och fiktion.

Projektmål

Att utforska gränserna mellan fakta och fiktion, sanning och lögn, dokumentär och journalistik. Att bidra till ett större kritiskt tänkande där publik och läsare undersöker möjligheter och begränsningar i information baserad på dokumentärt material.

Därför fick projektet stöd

Genom en filmisk skildring av Aleksijevitj arbetsprocess och en tillhörande samtalsserie bidrar Augmentet Art genom detta projekt till att problematisera sanningsbegreppet och lyfta aktuella frågor om källkritik samt gränsdragningen mellan dokumentär och fiktion.

Projektets tidsstatus

97%

Projektet startade i juni 2016 och avslutas i december 2017

För mer info: augmentedart.eu/

Första klippen ur kommande film och samtal om konstnärlig gestaltning

24 Feb 2017 Tempo Dokumentärfestival 2017 pågår den 6-12 mars och huvudtemat för festivalen är (o)sanning, något som genomsyrar både filmer, radio, foto och samtal. Temat har en naturlig koppling till de dokumentära berättandet – vems verklighet är det som skildras och hur handskas vi med sanningen när berättelser formas?

Frågan om vad som händer med det dokumentära berättandet när sanning och fiktion inte längre är giltiga begrepp är centralt i Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj arbete.  Aleksijevitj utgår själv utifrån ett dokumentärt arbetsmaterial, från vilket hon skapar något som akademiledamoten Horace Engdahl benämner som ”gestaltad verklighet”. Alltså varken dokumentär eller fiktion. Hur överför man dessa polyfona berättelser till film? Hur når vi sanningen?

Under Tempo Dokumentärfestival presenterar regissören Staffan Julén  klipp ur sin kommande långfilm om Aleksijevitj arbete, LYUBOV – kärlek på ryska. Efteråt följer ett samtal mellan Staffan Julén, Lawen Mohtadi, Fia-Stina Sandlund och Hynek Pallas, om konstnärlig gestaltning av dokumentärt material om gränserna mellan fakta och fiktion. Läs mer här
Tid: 8 mars kl 11.30

Plats: Bio Rio, Hornstulls Strand 3, Stockholm

Biljetter: Det är fritt inträde med årskort på alla seminarier under festivalen  i mån av plats.

Visa fler