Design Lab Skärholmen

Istället för att göra Skärholmens avstånd till innerstaden och dess kulturutbud till ett problem vill Plattform och Stadsteatern Skärholmen nyttja kraften närheten till målgruppen och deras hemmiljö för att sätta fokus på plats, identitet, kulturupplevelser och eget skapande. Inom projektet skapas en verksamhet där barn och unga kan få pröva sin kreativitet och få chansen att möta professionella konstnärer, designer, formgivare och arkitekter i arbete. Man vill inspirera och stärka målgruppens tro på att de kan åstadkomma något genom designuttrycket och undersökandet av identitet och plats.

Projektmål

Att undersöka hur man kan arbeta platsspecifikt och över uppdrags- och konstgränser, för att därigenom nå nya målgrupper. Inom projektet vill man inspirera och stärka dessa målgrupper och få dem att använda institutionen utifrån egna behov, önskemål och förutsättningar.

Därför fick projektet stöd

För att pröva en modell för hur ett communityorienterat samarbete över konst- och uppdragsgränser kan se ut och fungera. Genom ett verksamhetskoncept som ska kunna spridas och genomföras praktiskt på andra platser i andra kontexter och av andra aktörer, inspirera till nyskapande samarbeten inom kultursektorn.

Designkalas i Skärholmen

13 Mar 2014 Lördag 22 mars bjuder Design Lab in till en heldag med designaktiviteter. Designkalas för alla barn mellan 9 och 13 år.

  • Pröva glasblåsning med formgivaren Simon Klenell
  • Lär dig mangateckning med Bleckmossen
  • Testa möbeldesign med designern Katja Pettersson
  • Designa egna smycken med Material Girls
  • Kollektivt ubåtsbygge med Zirkus Lokomotiv

Det och mycket annat – mer information kommer löpande på Design Lab’s hemsida.

designlabskarholmen_annons_504

Visa fler