Den Starkare

I samband med Strindbergs jubileumsår uppmärksammas Strindbergs verk och person i många sammanhang. Många av hans pjäser och litterära verk presenterar en förlegad syn på kvinnan, hennes roll i familjen och i samhället. Genom att spela Strindbergs drama ”Den starkare” kan ensemblen Dotterbolaget med sin speciella teaterform commedia clown synliggöra förlegade värderingar och skapa diskussion om de normer inom jämställdhet som fortfarande lever kvar i vårt samhälle.

Projektmål

Genom att låta tre clowner spela Strindbergs ”Den starkare” erbjuds en lättillgänglig och rolig Strindbergsföreställning av hög konstnärlig kvalitet. I diskussionsforumet får eleverna genom reflektion diskutera teater och jämställdhet. Målet är att bidra till ett kulturintresse hos gymnasieeleverna samtidigt som de får möjlighet att reflektera över kön, klass och makt, såväl i Strindbergs som i dagens samhälle.

Därför fick projektet stöd

Den clownteknik Dotterbolaget arbetar med inkluderar publiken och passar en teaterovan publik. Det finns ingen ”vägg” mellan clownerna och publiken, vilket gör att publikens närvaro påverkar och förändrar föreställningen. Eleverna blir delaktiga, vilket också kan leda till engagemang för de frågor som sedan behandlas i diskussionsforum och workshop efter föreställningen.

För mer info: www.dotterbolaget.se