Den klassiska musiken tas till nya platser

Inom verksamheter som sjukvård, kriminalvård, härbärgen och asylboenden tillgången till kultur begränsad och den klassiska musiken nära nog obefintlig. Detta trots att forskning visar på positiva hälsoeffekter vid musiklyssning. För grupper inom dessa verksamheter är det en omöjlighet att ens ta sig till en traditionell konsertsal. Samtidigt har vi en lång rad unga talangfulla musiker vid landets olika högre musikutbildningar som behöver alla tillfällen de kan få för att öva på att möta en publik. Detta projekt skapar en brygga mellan dessa gruppers behov och möjligheter.

 

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017

Framgångsrik internationellt koncept etableras i Sverige

19 Dec 2016 Musethica är ett internationellt koncept som erbjuder unga musiker möjligheten att spela en stor mängd konserter som en integrerad del av sin utbildning. Konserterna erbjuds gratis och äger rum i skolor, särskolor, sjukhus, fängelser, ålderdomshem, hospice, härbärgen, asylboenden och liknande verksamheter. En del av konserterna spelas även för allmänheten i traditionella konsertsalar. Utgångspunkten är att inte särskilja på olika sorters publik utan erbjuda samma professionella repertoar på alla ställen. Musiken ska tala för sig själv. Efter konserterna öppnas det upp för diskussion och frågor. Inom projektet tas detta framgångsrika koncept till Sverige, Musethica etableras nationellt och starka samarbeten byggs, som bäddar för långsiktighet. Här ingår att knyta kontakter med en lång rad sociala verksamheter och erbjuda dem regelbundna konserter av högsta kvalitet. Projektet kommer även att samverka med en forskargrupp på Karolinska Institutet, som kommer att följa arbetet och studera bakomliggande hälsofrämjande effekter av att lyssna till konserter.

Projektet på Facebook

Musethica International Music Festival Sweden 28 April - 5 Maj 2018! 

Här kommer vår fantastiska uppsättning musiker! 

Missa dem inte i Eric Ericsonhallen den 4 Maj klockan 19:00 och Kulturhuset i Ytterjärna den 5 Maj klockan 19:00.

Från vänster:

Albin Uusijärvi, viola, Agnieszka Podlucka, viola, Akilone Quartet, Filip Lundberg, cello, Avri Levitan, viola, Jakob Koranyi, cello, Agnes Sulem, violin, Victor Garcia, cello, Isabelle Bania, violin, Xenia Gogu, violin, Tanja Becker- Bender, violin
Ett stort tack till musikerna Johanna Lunnergård, Sina Salim, Kari Sandnes, Sophie Klaus, Arttu Nummela och Avri Levitan för vackert spel och ett extra stort TACK till alla fina verksamheter som tog emot oss i förra veckan! 

Bättre publik kan man inte få ! 

Nedan några konsertminnen från Linnégården, Stockholms Sjukhem och REMEO.

Musethica Sverige shared Musethica International's post. ... Visa MerVisa Mindre

This was an intensive weekend! We had our first Musethica International Assembly in Zaragoza at Etopia - Center for Art and Technology. It was great fun to have discussions and consents and most of al...

1 månad sedan