Den klassiska musiken tas till nya platser

Inom verksamheter som sjukvård, kriminalvård, härbärgen och asylboenden tillgången till kultur begränsad och den klassiska musiken nära nog obefintlig. Detta trots att forskning visar på positiva hälsoeffekter vid musiklyssning. För grupper inom dessa verksamheter är det en omöjlighet att ens ta sig till en traditionell konsertsal. Samtidigt har vi en lång rad unga talangfulla musiker vid landets olika högre musikutbildningar som behöver alla tillfällen de kan få för att öva på att möta en publik. Detta projekt skapar en brygga mellan dessa gruppers behov och möjligheter.

 

Projektmål

Att etablera ett nytt koncept som erbjuder omfattande konsertträning för unga musiker samtidigt som klassisk musik tillgängliggörs till nya målgrupper och dess positiva effekter på hälsa och välbefinnande utforskas.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet etableras ett koncept som inte bara ger unga musiker får möjlighet att utvecklas i sitt konstnärskap, utan även sprider den klassiska musiken till grupper vars möjlighet att ta del av en klassisk konsert av olika anledningar är begränsad.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017

Framgångsrik internationellt koncept etableras i Sverige

19 Dec 2016 Musethica är ett internationellt koncept som erbjuder unga musiker möjligheten att spela en stor mängd konserter som en integrerad del av sin utbildning. Konserterna erbjuds gratis och äger rum i skolor, särskolor, sjukhus, fängelser, ålderdomshem, hospice, härbärgen, asylboenden och liknande verksamheter. En del av konserterna spelas även för allmänheten i traditionella konsertsalar. Utgångspunkten är att inte särskilja på olika sorters publik utan erbjuda samma professionella repertoar på alla ställen. Musiken ska tala för sig själv. Efter konserterna öppnas det upp för diskussion och frågor. Inom projektet tas detta framgångsrika koncept till Sverige, Musethica etableras nationellt och starka samarbeten byggs, som bäddar för långsiktighet. Här ingår att knyta kontakter med en lång rad sociala verksamheter och erbjuda dem regelbundna konserter av högsta kvalitet. Projektet kommer även att samverka med en forskargrupp på Karolinska Institutet, som kommer att följa arbetet och studera bakomliggande hälsofrämjande effekter av att lyssna till konserter.

Projektet på Facebook

Mozarts divertmento i ess-dur med Edi Kotler, Haran Meltzer och Avri Levitan vid Gotland Chamber Music Festival 2017
Missa inte Musethica vid Gotland Chamber Music Festival 2017!

Edi Kotler, Haran Meltzer, och Avri Levitan framför Mozarts divertimento i ess-dur vid dagverksamheten Bråtet i Slite, Kilåkerns äldreboende i Slite, Gotlands Sjukhem i Visby, Irisdalsgatans LSS-bostad i Visby, och för allmänheten i S:t Nikolai Ruin på tisdag. Välkomna!
De svenska cellisterna Kristina Winiarski, Erik Uusijärvi, Filip Lundberg spelar tillsammans med Alexander Rudin vid Musethicas Internationella Festival i Zaragoza  i juni 2017