Den klassiska musiken tas till nya platser

Inom verksamheter som sjukvård, kriminalvård, härbärgen och asylboenden tillgången till kultur begränsad och den klassiska musiken nära nog obefintlig. Detta trots att forskning visar på positiva hälsoeffekter vid musiklyssning. För grupper inom dessa verksamheter är det en omöjlighet att ens ta sig till en traditionell konsertsal. Samtidigt har vi en lång rad unga talangfulla musiker vid landets olika högre musikutbildningar som behöver alla tillfällen de kan få för att öva på att möta en publik. Detta projekt skapar en brygga mellan dessa gruppers behov och möjligheter.

 

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017

Framgångsrik internationellt koncept etableras i Sverige

19 Dec 2016 Musethica är ett internationellt koncept som erbjuder unga musiker möjligheten att spela en stor mängd konserter som en integrerad del av sin utbildning. Konserterna erbjuds gratis och äger rum i skolor, särskolor, sjukhus, fängelser, ålderdomshem, hospice, härbärgen, asylboenden och liknande verksamheter. En del av konserterna spelas även för allmänheten i traditionella konsertsalar. Utgångspunkten är att inte särskilja på olika sorters publik utan erbjuda samma professionella repertoar på alla ställen. Musiken ska tala för sig själv. Efter konserterna öppnas det upp för diskussion och frågor. Inom projektet tas detta framgångsrika koncept till Sverige, Musethica etableras nationellt och starka samarbeten byggs, som bäddar för långsiktighet. Här ingår att knyta kontakter med en lång rad sociala verksamheter och erbjuda dem regelbundna konserter av högsta kvalitet. Projektet kommer även att samverka med en forskargrupp på Karolinska Institutet, som kommer att följa arbetet och studera bakomliggande hälsofrämjande effekter av att lyssna till konserter.

Projektet på Facebook

Under den gångna veckan har Musethica genomfört 13 konserter här i Stockholm!

Vi har haft glädjen att möta många engagerade och kärleksfulla människor på alla de verksamheter som vi har besökt under veckan. Ett stort tack till vår fantastiska publik!   

Vi vill också tacka alla musiker och medarbetare som gjort detta möjligt:
 
Tack Amalie Stalheim, Mats Zetterqvist, Liana Svensson, Vidar Meilink, Saara Kurki, Filip Lundberg, Malin Serner, Carin Zander, Per Sjöberg och Katarina Henrysson!

Här kommer det fler bilder!
Här kommer ett axplock av bilder från veckans konserter! 
 
Ikväll spelar sextetten på Scalateatern vid Norra bantorget. Om ni befinner er i Stockholm; Bjud med era vänner och kom förbi!!
Nu är det dags för nästa Musethicavecka i Stockholm, 5-10 februari!

Vi har glädjen att få samarbeta med 5 begåvade musiker från Edsbergs kammarmusikinstitut. Tillsammans med Professor Mats Zetterqvist kommer de att genomföra 13 konserter.

På repertoaren:
P. Tchaikovsky: ”Souvenir de Florence” Sextett för stråkar i d-moll, Op. 70
Solostycken av Bach, Mozart och Cassado 

Varmt välkomna till de 3 offentliga konserterna:

Lunchkonsert Nathan Milsteinsalen, Kungliga Musikhögskolan
9/2 kl. 12.30

Konsert i Scalateaterns foajébar, Norra Bantorget
9/2 kl 21.15

Avslutningskonsert på Edsbergs slott, Sollentuna
10/2 kl 15.00 

Gratis inträde!!