Dellie maa – Sápmi Indigenous Film & Art Festival

Dellie maa är en samisk festival, som visar film och konst producerade av urfolk världen över. Festivalen skapar en arena för dessa berättelser. Föreningen Hijven vill sprida den samiska filmen i världen och andra urfolksberättelser i Sverige. Genom samarbeten med andra urfolksfestivaler i världen så fungerar Dellie maa som en plattform för Internationella utbyten av film. Dellie maa betyder Äntligen på sydsamiska: äntligen en festival i Sverige för urfolkens film och konst.

Projektmål

Att skapa en mötesplats för samiska filmare och konstnärer samt etablera en långsiktig arena för urfolkens berättelser i Sverige. Att diversifiera bilden av urfolk, inklusive samer, i Sverige och utomlands.

Därför fick projektet stöd

Genom detta projekt kan Hijvenbidra till att ge samisk film och kultur en bredare och stabilare visningsplattform i Sverige och i förlängningen diversifiera bilden av världens urfolk i samhället i stort.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i november 2016

Program Deliee Maa 2015

14 Okt 2015 Programmet för Delliee Maa är släppt och innehåller både filmvisningar, konserter och föreläsningar.

Visa fler