Delaktighet och livskraft

Möjlighetsministeriet tillsammans med Humledans riktar sig i ett dansprojekt till personer som har haft stroke.

Stroke kan leda till förlamning och muskelsvaghet, problem med minnet samt koncentrations- och talsvårigheter, vilket ofta leder till isolering och minskat självförtroende hos den drabbade. Dans som konstform kan bidra till att kroppskännedomen och kreativiteten hos utövaren ökar. Under åtta tillfällen ska deltagare från Strokeföreningen och Afasiföreningen, som till merparten består av medlemmar i 70-årsåldern, tillsammans med en danskonstnär lära känna sina kroppar. Med utgångspunkt i deras personliga uttryck och fantasi ska deltagarna genom olika övningar skapa egna rörelser som hela gruppen får ta del av. Projektet ska presenteras för lokala beslutsfattare och ambitionen är att framtagen rapport ska ligga till grund för en längre forskningsbaserad studie.

Projektmål

Att ungefär 30 personer deltar vid regelbundna aktivitetstillfällen, samt att en rapport om hälsoeffekten av dans publiceras.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet kan Kulturstiftelsen skapa förutsättningar för att i Västerås stärka äldre personers hälsa och underlätta för dem att hitta tillbaka till ett aktivt liv.

Projektets tidsstatus

76%

Projektet startade i augusti 2017 och avslutas i december 2017

För mer info: www.humledans.se