Dans och möten mellan konstnärer och publik

Projektet bygger på dialog, deltagande och lokal förankring. De professionella konstnärerna i projektet, så som dansare, koreografer, scenografer och ljud-/ljusdesigner, har konstnärlig frihet i sitt arbete men har också ett tydligt uttalat uppdrag att värdesätta och ta vara på det platsspecifika på varje deltagande ort. Interaktiv publikverksamhet arrangeras på varje spelort i samband med själva föreställningarna; så som referensgrupper och samtalsplattformer i olika rum i det lokala samhället.
Genom den nära kontakten mellan danskonstnärer, Dansnät Sverige-parter i elva olika regioner, den lokala miljön samt publiken vill nätverket få i gång nya konstnärliga yttringar och samtal som är angelägna, som berör och lämnar spår.

Projektmål

Att öka tillgängligheten till dans, oberoende var man bor eller ens ekonomiska resurser. Samproduktionen tillvaratar lokala perspektiv på ett dussintal orter vilket skapar möten mellan konstnärer och publik.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet görs dans som konstform mer tillgänglig för allmänheten, likväl skapas lokal förankring och publikt deltagande i den kreativa processen.

Fina recensioner för Dansnät Sveriges ”Jean”

04 Nov 2015 ”Likt en kirurg med vass rakkniv frilägger Jeanette Langert muskelspelet för att nå kärnan av hierarkier, genus och klass.” Så skriver SvD:s Anna Ångström i sin recension av Jeanette Langerts Jean.

”Jean” är ett strikt genomtänkt och intellektuellt associativt, konceptuellt och visuellt betagande verk, likväl grundat i den dansande kroppen. Ett slags koreografisk installation som lika gärna hör hemma på en konsthall”, skriver Örjan Abrahamsson i Dagens Nyheter.

 

Visa fler