Clowner i Demensvården

Glädjeverkstan driver sedan 14 år tillbaka clownverksamhet på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Tillsammans med personal och anhöriga arbetar de nu fram en metod för hur de på bästa sätt ska bemöta äldre människor med demenssjukdom. Målet med projektet är att höja livskvalitén för de demenssjuka genom att ge dem energi och inspiration att hitta sin egen glädje.

Projektmål

Utveckling av nya metoder för clownbesök i demensvården som kan spridas vidare och användas av fler grupper framöver.

Därför fick projektet stöd

Projektet sprider glädje, inbjuder till god stämning och ökar livskvaliteten för de dementa, anhöriga och vårdpersonalen. Projektet syftar till att stödja det långsiktiga arbetet med att förbättra de boendes och deras anhörigas mentala hälsa och livskvalité under vårdtiden.

För mer info: clownmedicin.com

Clown i demensvården

30 Maj 2014 Glädjeverkstans presentationsfilm Clown i demensvården är klar. Här ges ett smakprov på hur det kan gå till på deras besök på boenden för äldre demenssjuka.

Visa fler