Chateau Gardot Music Therapy Program

Universitetssjukhuset UMDNJ startar upp Chateau Gardot Music Therapy, ett musikterapiprogram med syfte att utveckla och tillämpa musiken som ett verktyg för rehabilitering av människor med olika skador. Den svenska organisationen Personskadeförbundet RTP kommer ta del av kunskap och erfarenhet från projektet.

Projektmål

Förhoppningen är att Chateau Gardot Music Therapy Program kommer att uppmuntra en bredare användning av musik inom medicin och bli en modell för ett framgångsrikt utnyttjande av musikterapi som behandlingsform.

Därför fick projektet stöd

För att stödja UMDNJ i deras arbete med att utveckla musikterapi som behandlingsform och samtidigt ge Sverige nytta av erfarenheterna inom programmet.

För mer info: som.umdnj.edu/music/