Berättarministeriet

Med tron på kraften i berättandet driver Berättarministeriet skrivarverkstäder där barn och unga kan mötas och skapa gemensamma erfarenheter och minnen. På så sätt inspireras morgondagens författare, kreatörer och journalister och därmed skapas en grund för ett bredare kulturliv och ett mer inkluderande samhälle.

Projektmål

Berättarministeriet arbetar för att få barn och unga att känna sig sedda av vuxenvärlden för att på så sätt skapa ett öppet och inkluderande samhälle där allas röster räknas.

Därför fick projektet stöd

Skrivarverkstäder av denna typ har uppvisat positiva resultat på fler platser i världen. Genom att ta konceptet till Sverige kan vi bidra till en positiv utveckling inom kultur och samhälle.

Projektet på Facebook