Att teckna är stort

Betyder klotter något? Lär jag mig något av att rita? Lyssnar du bättre om du tecknar? Vad kan ett stärkt mod och lusten att teckna få för positiva effekter för inlärning, kommunikation, och självförtroende? Nordiska Akvarellmuseet tar nu den internationella rörelsen The Big Draw till Sverige och visar att teckning både är konst och ett kulturhistoriskt, gränsöverskridande sätt att lära, kommunicera och ge uttryck för tankar och idéer.

Projektmål

Att bidra till att stärka barns och ungas tro på det egna skapandet, utveckla teckningens möjligheter som ett kreativt verktyg för lärande, formulering och uttryck, samt möjliggöra möten mellan aktiva konstnärer och samhället.

Därför fick projektet stöd

Inom projektet skapar PostkodLotteriets Kulturstiftelse möjligheten för Nordiska Akvarellmuseet att komma igång med ett brett arbete som visar att teckning både är konst och ett kulturhistoriskt och gränsöverskridande sätt att lära, kommunicera och uttrycka sina tankar och idéer.