Att komma till ön med skatten är inget äventyr

Genom sociala medier och språkstödsaktiviteter på boenden rekryterar Gävles Unga barn och unga i ett bokprojekt som ska samla barnens berättelser om krig, att fly och möten med nyanlända. Boken ska fungera som ett verktyg för att prata om krig och fred och engagerar också asylsökande författare, svenska kulturarbetare och illustratörer.

 

Projekmål

Att ge barn och unga möjlighet att skapa kultur samtidigt som de får ge ord åt sina tankar och erfarenheter. Målet är också att öka förståelsen för olika kulturer.

Därför fick projektet stöd

Projektet ger röst åt unga människors olika erfarenheter av flykt och mötet med nya kulturer, samtidigt som det ger konkreta tillfällen för nyanlända kulturarbetare att komma i kontakt med svenska kollegor.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016

Foto: Helen Granditsky

Gefle Dagblad uppmärksammar bokprojekt

02 Jul 2016 ”På Kulturhuset i Gävle bubblar det av skaparkraft. Efter en stunds skrivande kommer det en konstnär och barnen byter pennorna mot färger. De börjar måla på temat ” Vad stoppar du i väskan om du måste lämna ditt hem och fly?”– Jag skulle ta med min lillebror, säger Ghazall. Han är så gullig. Han är viktigast för mig.” så skriver Gefle Dagblad om projektet Att komma till ön med skatten är inget äventyr. Läs hela artikeln här.