Att ha en röst

Körsång är en folkrörelse där människor med olika bakgrund möts. Är det möjligt att ett samarbete med körer från olika delar av Sverige och med olika socioekonomiska och etniska bakgrunder kan öka mångfalden även inom operavärlden? Med projektet Att ha en röst utforskar och utvecklar Folkoperan körens roll och funktion på scenen samtidigt som förhoppningen är att bryta stereotyp representation och normer i operans värld.

Projektmål

Att öka tillgängligheten till konstformen opera, bryta en utveckling där utövare och publik blir alltmer homogena samt skapa möjlighet för många olika sorters röster att höras på operascener.

Därför fick projektet stöd

Körsång är en svensk folkrörelse. I körer möts människor med olika kulturella och sociala erfarenheter. Denna mångfald kan bryta stereotyp representation och normer inom operakonsten och samtidigt ge de hundratusentals personer som sjunger i kör nya scener.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i mars 2017

För mer info: www.folkoperan.se

Smakprov ur Folkoperans Förklädd gud

20 Jan 2017 Folkoperan anordnar tre flashmobs på lördag 21 januari. Då bjuder de på korta smakprov ur Förklädd gud. Med sig har de S:t Tomas Kammarkör, Kammarkören Non Silentium, Botkyrka Kammarkör och Södertälje Kammarkör. De kommer äga rum på följande platser:

11.00 Götgatan (mellan Högbergsgatan/Svartensgatan).
13.00 Åkersberga centrum
15.00 Södertälje centrum, Storgatan.

 

Visa fler