Att bryta tystnaden

Sexuella övergrepp och trakasserier mot barn och bland barn är svårt att prata om. De som drabbas av sexuella övergrepp eller trakasserier genomgår inte bara en oacceptabel kränkning utan riskerar även att förlora tilliten till människor i deras närhet. Om signalerna är att man inte pratar om sexuella övergrepp så är det svårt att hitta ord för det man blivit utsatt för. Genom projektet Att bryta tystnaden bidrar Circonova till att ämnet synliggörs och tas upp till diskussion i skolorna.

Projektmål

Att lyfta frågan kring sexuella övergrepp och trakasserier mot barn och unga och att bidra till att skolorna börjar prata om frågorna. Syftet är också att ge barn verktyg och redskap för att våga berätta om de far illa samt att stärka dem i känslan av rätten till att bestämma över sin kropp och rätten att säga nej.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet kan barn stärkas i att själva våga sätta gränser och prata. Skolpersonal får mer kunskap och redskap för att bemöta utsatta barn och fler drabbade barn kan därigenom få stöd och hjälp. Det ges också öppningar till ett långsiktigt förändringsarbete av attityder och förhållningssätt.

För mer info: www.circonova.se/

Circonova i TV4 Nyheterna

03 Mar 2014 Circonova är ute på turné över hela landet för att belysa problematiken kring sexuella övergrepp och sexuella trakasserier.
– Det var klurigt när vi skulle sätta ihop föreställningen – herregud, hur ska vi prata med så små barn om det här – men vi hade en lång förberedelsetid och pratade med psykologer, polisen, BRIS, kuratorer, lärare och barn, så nu känns det inte ett dugg svårt, säger Matilda Tjerneld, skådespelare i Circonova.
Circonova använder sig teater och kreativ pedagogik för att stärka barns och ungas hälsa. Föreställningen anpassas efter hur gamla barnen är i publiken. Det är väldigt unga personer som utsätts för det här, både i hemmet och på nätet. Senast var de i Råsslaskolan i Krokek.

Se inslaget på TV4 Nyheterna Norrköping. Hela Circonovas turnéplan hittar du här.

Circonova_TV4_504

Visa fler