Artscape – konst som sänker trösklarna till kulturlivet

Genom att ta det offentliga rummet i anspråk och nyttja det som en arena för konst gör att alla, oavsett socioekonomisk bakgrund, har möjlighet att ta till sig konstnärliga uttryck. I gatukonst skapar konstnärer platsspecifika verk med mening och sammanhang för dess omgivning. Ambitionen är att projektet ska bidra till att även annan kultur ses som mer tillgänglig och inte något som behöver vara svårt att ta till sig.

Projektmål

Att genom gatukonst öka nyfikenhet för konst hos människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med kultur. Att presentera välkända svenska och internationella gatukonstnärer för en stor svensk allmänhet.

Därför fick projektet stöd

Projektet tillgängliggör konst för en bred allmänhet och via visningar och sändningar på nätet ges fler än de faktiska besökarna möjlighet att ta del av resultatet.

För mer info: www.artscape.se

Artscape nominerat till Malmö/Lunda-priset 2014

18 Dec 2014 Nöjesguidens årliga pris till de bästa initiativen och kulturförbättrare Malmö och Lund har att erbjuda är en tradition sen många år tillbaka. En kunnig jury har under flera tillfällen träffats under 2014 och diskuterat vilka och vad som förbättrat Malmös och Lunds kultur- och nöjesliv allra mest under året som gått, och kommit fram till vilka vi vill lyfta fram.

Artscape är nominerat i kategorin Konst, med motiveringen:
Den internationella gatukonstfestivalen Artscape 2014 slog ner som en bomb i Malmö och efterlämnade en stadsbild verkligt förändrad och förädlad. Både lokala förmågor och internationellt erkända konstnärer satte under maj månad sin prägel på vår älskade stad i syfte att färgsätta den gråa staden och få den enskilda människan att känna sig delaktig i både skapandet och seendet av konsten. Ett inspirerande initiativ som syns överallt än idag och gör vår värld lite vackrare. Se de andra nominerade på Nöjesguiden.

Artscape_malmopriset504

Årets jury består av: Camilla Almqvist Terán (ordförande), Aurora Percovich Gutierrez, Sara Berg, Julia Holst, Karin Harborg, Kikki Hermansson, Kristofer Nilsson, Anja Bergdahl, Natalie Ibron och Zakarias Thorin.

Visa fler