Arbetets konst

Sveriges Konstföreningar vill under parollen Arbetets konst vitalisera och stärka konstföreningar på svenska arbetsplatser. Det handlar om arbetssamhället, arbetets ideologier och värde, hur detta speglas genom konsten men även om hur samtidskonst kan visas och få betydelse inom en arbetslivskontext. Arbetets konst kan även tolkas utifrån frågeställningar kring värdet av konstnärligt arbete eller ses utifrån den konst som genom århundranden på olika sätt har illustrerat olika typer av arbete.

 

 

Projektmål

Att stärka konstföreningar på landets arbetsplatser och främja spännande möten mellan konst och arbetsliv. Att på sikt medverka till att skapa en positiv attityd gentemot konst och kultur på svenska arbetsplatser.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet kan Sveriges Konstföreningar bidra till att utveckla kulturens kraft i det svenska arbetslivet, höja dess status och på så vis stärka arbetsmarknaden för landets konstnärer.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i februari 2017

För mer info: www.sverigeskonstforeningar.nu/

Release av antologin Konst i Arbete på Skånes Konstförening

25 Nov 2015 I antologin Konst i Arbete undersöker sju skribenter olika positioner och relationer inom och mellan konsten, den arbetande människan och arbetslivet. Hur står sig mänskliga och konstnärliga värden gentemot ekonomiska och samhälleliga? Förekommer motsättningar, och hur har dessa i så fall formats av idéströmningar och strukturella samhällsförändringar som folkhemmets uppbyggnad, feminismen, konceptkonsten, industrialiseringen och övergången till ett postindustriellt samhälle?

Antologin innehåller nyskrivna texter av Hans Carlsson, Bo Göranzon, Michele Masucci, Gertrud Sandqvist, Frida Sandström, Nina Svensson och ett nyproducerat verk av Marika Troili.

Den 28/11 är det releasefest för antologin på Skånes Konstförening i Malmö med läsningar av Hans Carlsson, Frida Sandström och Marika Troili.

 

Visa fler

Projektet på Facebook