Arabisk film på turné – för mångfald och tolerans

Projektet startar som en del av årets filmfestival i Malmö i september och går därefter på turné ut i landet. I tolv städer kommer ett filmprogram med fyra utvalda arabiska filmer att visas och ett antal arabiska filmregissörer och skådespelare bjudas in. I samband med filmvisningarna anordnas publika seminarier och föredrag på temat extremism och kvinnans rättigheter. Filmkvällarna avslutas med arabisk musik och dans för/med publiken.

 

Projektmål

Att bidra till ökad förståelse mellan människor med olika kulturer och bakgrund i allmänhet, den arabisktalande befolkningen och majoritetssamhället i Sverige i synnerhet. Att bidra till en större mångfald av berättelser på svenska biografer.

Därför fick projektet stöd

Malmö Arab Film Festival skapar förståelse och bygger broar mellan människor med olika bakgrunder och kulturer skapar ett öppet och tolerant samhälle.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2014 och avslutades i augusti 2014

För mer info: malmoarabfilmfestival.se

Malmö Arab Film Festival till Stockholm

27 Apr 2015 affisch_sthlm_504

Malmö Arab Film Festival landar på Biografen Zita i Stockholm den 8-9 maj. Filmerna Excuse My French och Palestine Stereo ges i form av skolbio den 8 maj och följs av samtal med skådespelaren Salah Hannoun och regissören Rashid Amsharawi. På kvällen blir det invigning med filmen Villa 69 och samtal med Khaled Abol Naga och regissören Ayten Amin. Deb 9 maj håller MAFF ett seminarium om extremism i arabisk film.

 

Visa fler

Projektet på Facebook

Den tredje och sista dagen av Arab film festivalen Stockholm