Alma Löv Museum – nyskapande och samtida konst på landsbygden

Genom lokala satsningar på ett rikt kulturliv kan en hel region påverkas positivt.

Projektet syftar till att återskapa det personliga Alma Löv Museum som under tolv år visade nyskapande samtidskonst från när och fjärran i ett konstnärshem på den värmländska landsbygden. Alma Löv blev med tiden både en regional och nationell kulturell angelägenhet som lockade publik från såväl den lokala bygden som övriga Sverige.

Projektmål

Att genom Alma Löv Museum utveckla en levande kulturell mötesplats för en bred allmänhet på den värmländska landsbygden. Där konsten, samtalen och upplevelserna inspirerar till fler skildringar av och nya perspektiv på samtiden.

Därför fick projektet stöd

Kultur kan på olika sätt bidra till ökad utveckling, samhörighet och tolerans i såväl det lokala som regionala samhället. Projektet vänder sig till en bred allmänhet både i och utanför Värmland men med särskilda satsningar mot barn, unga och en kulturovan publik.

För mer info: www.almalov.com

Coming up from underground 29.06.14-31.08.14

27 Jun 2014 Efter tretton år av ett stormaktigt och omtumlande liv somnade Alma Löv in. Fortfarande ung och vacker. Nu efter tre års dvala börjar hon plötsligt röra på sig. Alma kommer från underjorden att styra CIA – konstens underrättelseverksamhet.

Alma Löv CIA Center for Interactual Art har sitt huvudkontor i tillbyggda Paleis Oranjestraat med möjligheter för workshops, seminarier, installationer, performances et cetera.

Högst upp i Palatset finns ett nytt kulturbibliotek med ett trettiotal aktuella kulturtidskrifter. Varje år firas konstens födelsedag och ny konst föds dagligen. All denna konst har inte evigt liv. CIA har inrättat världens första och enda begravningsplats för konst, Burial GroundX samt ett kolumbarium med ett åttiotal urnor. Vad vore en ärofull död mot ett långt och tråkigt utdraget liv?

Alma Löv Museums gamla paviljonger har fått färg och i dessa små kapell presenteras fasta installationer av ett tiotal konstnärer. En nästan fem meter hög bronsskulptur av Henk Visch står stadig bredvid begravningsplatsen och visar vägen. Alma Löv CIA’s hemliga agenter kommer att installeras och via hemsidan finns möjlighet att anmäla sig som angivare eller medlöpare. På hemsidan visas de veckodagar anläggningen har öppet och här kan besöket bokas.

AlmaLov_Visch_504

Visa fler