Projektet bidrar till att dels skapa tillgång till kulturupplevelser för barn med funktionsnedsättningar, men även till att skapa interaktion mellan barn med och utan funktionsnedsättningar genom lek och lärande.

Programmet innehåller presentation av projektet, diskussion kring det, föreställning, teckensång, kalasfika för barnen och experiment.