Äldre läser för allas barnbarn

Skådebanan i Dalarna driver ett projekt där insatser för barns läsförståelse kombineras med möten mellan äldre och förskolebarn.

Genom ett samarbete mellan förskolor, pensionärsföreningar och bibliotek på landsbygden och ett flertal orter i Dalarna, utvecklas ett program där äldre människor på kontinuerlig basis blir ”professionella” sagoläsare för barn i förskolan. Genom en studiecirkel får sagoläsarna lära sig om barns språkutveckling och berättarteknik.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i december 2017