Äldre läser för allas barnbarn

Skådebanan i Dalarna driver ett projekt där insatser för barns läsförståelse kombineras med möten mellan äldre och förskolebarn.

Genom ett samarbete mellan förskolor, pensionärsföreningar och bibliotek på landsbygden och ett flertal orter i Dalarna, utvecklas ett program där äldre människor på kontinuerlig basis blir ”professionella” sagoläsare för barn i förskolan. Genom en studiecirkel får sagoläsarna lära sig om barns språkutveckling och berättarteknik.

Projektmål

Att ungefär 60 sagoläsare engageras och att verksamheten fortsätter på ett flertal förskolor i flera kommuner i Dalarna.

Därför fick projektet stöd

I projektet kan Kulturstiftelsen bidra till att skapa glädje och gemenskap mellan äldre och barn genom högläsning i Dalarna.

Projektets tidsstatus

78%

Projektet startade i juli 2017 och avslutas i december 2017