Immateriellt kulturarv
Kulturarv utan gränser ser även på immateriellt kulturarv.
– Vi tittar lite nu på muséer i länderna runt i kring och textilier, klädedräkter, det finns en rad kulturarvsföremål som är lättare att jobba med utanför länderna när det är konflikt där. På sikt ser vi gärna att vi är med i ett fredligt scenario och är med och återuppbygger länderna.
I vinter kommer den syriske berättaren Nimer Salamoun besöka Sverige och framföra några av de insamlade sagorna i bland annat Malmö, Skellefteå och Södertälje.