Ai Weiwei – Yttrandefrihet & kreativitet

Kinesiske konstnären Ai Weiwei kämpar för yttrandefrihet och hans politiska engagemang är en stor del av hans konstnärskap. Våren 2012 visas ett antal av hans verk på konsthallen Magasin 3 och i samband med det hålls programverksamhet med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter i relation till kreativt skapande.

Projektmål

Att skapa ett helhetsperspektiv i samband med utställningen där fokus läggs både på Ai Weiweis konstnärskap och på problematiken kring konstnärers yttrandefrihet i auktoritära regimer.

Därför fick projektet stöd

För att stödja Ai Weiweis arbete och i och med det sätta ljus på konstnärskap och problematiken kring yttrandefrihet i relation till kreativt skapande.