Äfventyrsraketen – kultur för barn med särskilda begåvningar

Projektet vänder sig till barn som går i särskolor, träningsskolor och skolor med habilitering, där eleverna har både fysiska och psykiska funktionsvariationer. För att möta barnens särskilda begåvningar har Zirkus Loko-motiv utformat en speciell metod. Genom en dramatiserad och interaktiv vandring stimuleras barnen att använda sina sinnen och sin fantasi. Äfventyrsraketen är en övning i att samarbeta.

Projektmål

Att bidra till att barn med behov av särskilt stöd får tillgång till kultur på sina egna villkor. Att främja deltagarnas empatiska och kommunikativa förmågor samt att bryta mönster av isolation.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet får en större grupp barn med funktionsnedsättningar ta del av kultur genom en metod som passar dem. Ambitionen är att metoden ska spridas till platser utanför Stockholms län.

Äfventyrsraketen i tidningen Skolfamiljen

04 Nov 2015 zirkus med uppdrag kanslor

 

Journalisten Petra Sundqvist och fotografen Åsa Westerlund från tidningen Skolfamiljen följde med barn från Rösjöskolan i Sollentuna till Zirkus Lokomotiv och Äfventyrsraketen. Där får barnen genom ett fantasifullt äventyr arbeta med och om känslor.  ” Vet du att flera barn upplever att de hittat en ny kompis bara genom att de har hållit varandra i handen när det varit lite läskigt? Det är häftigt”, säger konstnärliga ledaren Ylva Törnlund i reportaget.

Visa fler