Africa is a great country

Jens Assurs bilder från storstäderna på den afrikanska kontinenten visar den snabba utvecklingen och förändringen som sker där just nu. Bilderna utmanar också den dominerande vinkeln i mediernas rapportering från Afrika. I stället för katastrofer skildrar de en hyperurban livsstil, den snabbt växande medelklassens arbete och fritid, ett trendmedvetet kultur- och nöjesliv, kreativa entreprenörskap och de gigantiska metropolernas arkitektur, utbredning och väldiga infrastrukturer.

Projektmål

Att nyansera och problematisera den svenska bilden av de afrikanska länderna och visa på alternativa gestaltningar av dem.

Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att en mångsidig bild av det afrikanska samhället och dess positiva utveckling får fäste i Sverige.

Huvudutställning på The National Gallery

24 Mar 2014 Den sista planerade utställningen är invigd, på The National Gallery i Harare. Under 6-8 veckor kommer Africa is a great country vara huvudutställning.

Efter en inledande presskonferens med museets generaldirektör Doreen Sibanda och kurator Raphael Chikukwa med ett 15-tal journalister, invigdes utställningen för omkring 250 personer närvarande. Mottagandet var otroligt positivt och diskussionerna många och intressanta.

Dagen efter genomfördes två föreläsningar/workshops, en med titeln Harare: Conversations där utställningen diskuterades. Cirka 70 personer medverkade under två timmar och diskuterade allt från utställningens tema, bilden av Afrika i väst, positiva och negativa bilder samt en del om själva produktionen. Under eftermiddagen genomfördes en workshop med fotografistuderande. En 2,5 timmars diskussion om arbetet som fotograf från ett kreativt perspektiv och vilka verktyg som kan användas i utvecklande konstnärskap. En stor del av diskussionen gick även ut på hur man säljer in och presenterar sina idéer. Totalt var det runt 80 personer som deltog.

Assur_Harare_504

Visa fler