80 till 100

Projektet 80 till 100, ett samarbete mellan Konstföreningen ALKA och Östergötlands museum, vänder sig till äldre som bor på vårdboenden, samt personal och anhöriga. Genom samtal och workshops ska de boende upptäcka museets samlingar och föremål. Tillsammans skapas en vandringsutställning som vänder sig till vårdboenden runtom i Östergötland.

Projektets tidsstatus

94%

Projektet startade i september 2016 och avslutas i maj 2018

För mer info: www.alkakonst.se