80 till 100

Projektet 80 till 100, ett samarbete mellan Konstföreningen ALKA och Östergötlands museum, vänder sig till äldre som bor på vårdboenden, samt personal och anhöriga. Genom samtal och workshops ska de boende upptäcka museets samlingar och föremål. Tillsammans skapas en vandringsutställning som vänder sig till vårdboenden runtom i Östergötland.

Projektmål

Att skapa tillgång till kulturupplevelser för äldre utifrån deras egna intressen och behov.

Därför fick projektet stöd

Genom 80 till 100 skapas bättre förutsättningar för att fler äldre ska ta del av kultur och det skapar livsglädje och stimulans för de som bor på äldreboende och servicehus.

Projektets tidsstatus

74%

Projektet startade i september 2016 och avslutas i maj 2018

För mer info: www.alkakonst.se