2070-en trilogi

2013 satte Dagens Samhälle ett fatalistiskt slutdatum för Ljusnarsberg – år 2070 kommer kommunen inte längre att finnas kvar. Grunden till denna utradering är avfolkningen och dess ekonomiska konsekvenser.

I projektet 2070 – en trilogi sätter konstgruppen The non existent Center fokus på det verkliga livet bakom rubrikerna. De undersöker kraften i det liv som finns, konsekvenserna för ett stigmatiserat lokalsamhälle och de människor som lever där. Projektet ger situationen i glesbygden plats i den nationella samhällsdebatten. Målet är att skapa uttrycksformer som riktar sig både till en lokal och nationell publik och som lyfter frågor kring geografi och migration, urbanisering och utanförskap, rädsla och makt.

Projektmål

Att skapa uttrycksformer som riktar sig både till en lokal och nationell publik och som lyfter frågor kring geografi och migration, urbanisering och utanförskap, rädsla och makt.

Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att stora samhällsfrågor som avfolkning, glesbygd och migration genom konstnärliga grepp nyanseras och levandegörs bortom statistikens förenklingar.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2015 och avslutades i augusti 2016

För mer info: www.stallbergsgruva.se

2070 – Den fullständiga berättelsen om Ljusnarsbergs kommun och resten av världen

17 Aug 2015 Den 19-22 augusti är det dags för andra delen i trilogin 2070:  Den fullständiga berättelsen om Ljusnarsbergs kommun och resten av världen.

The non existent Center med vänner tar med publiken på en bussresa från Kopparbergs Folkets Hus till Ställbergs gruva, från Big Bang till år 2070. Ovan jord serverar vi husmanskost. Vi lyssnar till berättelser om hembygd, flykt, vedhuggning, förlust och att sticka filtar på 600-meters-nivån från Mårten Finne, Kata Dalström, Deema Marroush, Ing-Marie Ekman, Harry Åkerström med flera.

Speldatum:

Onsdag 19 augusti kl 18 – ca 22
Fredag 21 augusti kl 18 – ca 22
Lördag  22 augusti kl 17 – ca 21

Visa fler