1001 inventions – en förändrad bild av den muslimska historien

Utställningen 1001 inventions låter besökaren upptäcka den medeltida muslimska civilisationens betydelse för vår samtid. Under medeltiden var den muslimska civilisationen mitt uppe i en gyllene tidsålder av innovationer och uppfinningsrikedom. Människors rörlighet över världen var stor och det fanns en öppenhet för olika kulturer och influenser. Utställningen bjuder in barn och ungdomar till interaktiva stationer där de får möta män och kvinnor som de troligtvis aldrig har hört talas om, men vars upptäckter ligger till grund för flera av de tekniker vi idag tar för givet. 1001 inventions lyfter fram vetenskap, uppfinningar och entreprenörskap inom en rad områden på ett spännande sätt och skapar samtidigt nyfikenhet för vårt globala kulturarv.

 

Projektmål

I ett brett perspektiv önskar projektet skapa motvikt till den negativa bild av muslimsk kultur som ibland förmedlas i media, öka förståelsen mellan olika kulturer och motverka främlingsfientlighet.

Därför fick projektet stöd

Projektet ifrågasätter på ett kreativt sätt den europeiska synen på muslimska kulturen och hur historiska skeenden beskrivs. Projektet har en ambition att öka barn och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknikutveckling.

Flest besökare någonsin på en enskild utställning

29 Jan 2014 style="text-align: left" align="center">Succén fortsätter på världsutställningen 1001 Inventions. På knappt fem månader har utställningen besökts av 85 000 personer, över hälften av dessa barn och ungdomar upp till 25 år. Värmlands Museum har tillsammans med de värmländska kommunerna, friskolorna, Wettergrensstiftelsen och Tågkompaniet möjliggjort för alla skolelever upp till 18 år att besöka utställningen.
– Att drygt 29000 elever besökt utställningen visar i allra högsta grad att kultur är något som de värmländska skolorna efterfrågar och prioriterar högt. Det som behövs är en bred samverkan för att klara av att möta denna efterfrågan något som arbetet med 1001 Inventions visar är möjligt, säger Henrik Ramberg, pedagog på Värmlands Museum.

Besökare från hela Sverige har besökt utställningen, såväl vuxengrupper som skolklasser.  Museet har även fått ett flertal internationella besök under utställningsperioden.
– Jag är särskild glad över att vi nått så många nya museibesökare och också lockat många att resa hit till Värmland för att se utställningen. Busslaster med besökare från t ex Stockholm, Borås och Linköping har kommit till museet varje helg, säger museichefen Åsa Hallén.

Flera parter både regionalt och nationellt har bidragit till att utställningen blivit en succé. Region Värmland är en av dem.
– Jag är stolt över att Värmland har fått vara värd för den här utställningen. Jag är också glad över att så många skolbarn har haft möjlighet att se den och hoppas att den har inspirerat till ett ökat intresse för vetenskap och teknik, säger Tomas Riste, regionråd.
– Utställningen har ökat kunskapen om att det vi i vår historiebeskrivning kallar den mörka medeltiden samtidigt var en fantastik innovationsperiod i den muslimska delen av världen. Den kunskapen är viktig att bära med sig idag. Vi behöver bli mer öppna för intryck och influenser från olika delar av världen för att Värmland ska fortsätta utvecklas, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd.

En annan viktig samarbetspartner har varit Karlstad Universitet.
– Det har varit en viktig och intressant utställning! Som lärosäte har vi bland annat bidragit med lärarhandledning och en föreläsningsserie (7,5 hp). Vi hoppas att 1001 Inventions har skapat större förståelse för vår världsbild, olika kulturer och dess betydelse, säger rektor Åsa Bergenheim.
Många besökare har sett utställningen flera gånger, en av dem är landshövding Kenneth Johansson.
– Utställningen har varit mycket viktig för Värmland. Den har, på ett unikt sätt, satt både länet och Värmlands museum på kartan. Vi har visat att Värmland kan! Jag har besökt utställningen flera gånger, både i rollen som landshövding, och som privatperson när jag har haft besök av nära och kära. Besöken har gett mig nya intryck och insikter om vetenskapliga och kulturella bedrifter som ligger till grund för dagens moderna värld, säger landshövding Kenneth Johansson.

Visa fler