100 år av jämställdhet

2017 är det 100 år sedan Sveriges riksdag beslutade om kvinnlig rösträtt. Var står vi idag i kampen för jämställdhet? Trots att vi 100 år senare på många sätt har kommit längre mot ett jämställt samhälle så finns det förfarande orättvisor i skolan, på arbetsplatsen, i hemmet och den offentliga miljön. Undersökningar gjorda av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor visar att det är få unga som inte tycker jämställdhet är viktig men de vet samtidigt inte hur de ska agera i ett samhälle fullt av könsstereotyper. Detta projekt tar sig på ett kreativt an dessa frågor tillsammans med målgruppen, i arbetet med ett antal teaterproduktioner.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i februari 2018

För mer info: www.ungaklara.se

Är jämställdhetsfrågor fortfarande aktuellt att snacka om?

24 Feb 2017 Projektet kommer uppmärksamma hundraårsjubileet av kvinnlig rösträtt genom både teaterproduktioner och kringliggande aktiviteter såsom maratonreadings, workshops, föreläsningar och samtalskvällar. Tillsammans med sin målgrupp, högstadie- och gymnasieelever, kommer dramatiker, regissörer, dramapedagoger, producenter och skådespelare att undersöka vilka politiska reformer för jämställdhet som har gjorts sedan den kvinnliga rösträtten infördes 1917, vilka jämställdhetsfrågor unga diskuterar idag och belysa de områden där vi inte har nått ända fram.

De olika produktionerna och aktiviteterna kommer att göras i samarbete med andra teatrar och scenkonstnärer runt om i landet, bland annat Backa Teater i Göteborg.  I samband med aktiviteterna som riktar sig till skolor kommer handledningsmaterial tas fram tillsammans med lärare för att de ska bra verktyg att använda sig av i samband med att deras elever ser föreställningarna.