Kulturstiftelsens verksamhet övergår till PostkodStiftelsen

10 Mar 2017

Svenska PostkodFöreningen har beslutat att från och med i år koncentrera hela överskottet som tidigare fördelats mellan Svenska PostkodStiftelsen, PostkodLotteriets Kulturstiftelse och PostkodLotteriets Idrottsstiftelse, till en stiftelse –  Svenska PostkodStiftelsen. För att göra det ännu enklare för initiativ, föreningar och organisationer att ansöka om stöd, oavsett ämnesområde, så samlas nu idrott, kultur, social hållbarhet och miljö under ett paraply och en.

Överskottet från PostkodLotteriet kommer därmed även i fortsättningen att gå till projekt inom idrotts- och kulturområdet men genom Svenska PostkodStiftelsen där en ny organisation bildas och dit nya ansökningar för idrotts- och kulturprojekt hädanefter hänvisas. För frågor om ansökningar som skickats in innan den 13 mars svarar fortfarande Idrottsstiftelsen respektive Kulturstiftelsen.

Förhoppningen är att anställda i Idrottsstiftelsen och Kulturstiftelsen kan övergå till den nya organisationen som skapas under våren.

Omorganisationen påverkar inte pågående projekt som beviljats stöd av Idrottsstiftelsen eller Kulturstiftelsen utan dessa kommer att fullföljas som planerat.